CEMİL ERGÜN

CEMİL ERGÜN

CEMİL ERGÜN

1963 yılında Sivas’ doğdu. 1984-88 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitim gördü. 1988 yılında, M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde başladığı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde ” Graffiti” konulu tez çalışmasını 1991 de tamamladı aynı yıl aynı kurumda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1991 de aynı kurumda “Çağdaş Sanatta Anlatım Ögesi Olarak Ateş” konulu Sanatta yeterlilik programına başladı. 1993 de Salzburg Yaz Akademisi’ne Avusturya hükümetinin bursu ile katıldı. 1996 yılında Sanatta Yeterlilik programını tamamladı. 1997 yılında I. Balkan Ülkeleri Selanik Sanat Sempozyumu’na Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’ni temsilen katıldı. Yurtiçinde 4 kişisel sergi açan, yurtdışı ve yurtiçinde çok sayıda karma sergiye katılan sanatçının eserleri çeşitli özel koleksiyonlarda yeralmaktadır. Çalışmalarını özel atölyesinde sürdüren sanatçı Marmara Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.