Yarışma başvurularımız , şartnamede belirtildiği gibi 16/04/2021 saat:17:00’de sona ermiştir. Yoğun ilginize teşekkür ederiz.

Our contest applications ended at 16/04/2021 at 17:00 as specified in the specification. Thank you for your intense interest.